تداوم بی‌خبری از وضعیت رمضان عزیزی...

ماف نیوز: از «رمضان عزيزي» از اهالی دیرياز مهاباد که به اداره‌ی اطلاعات احضار شده بود، اطلاع دقیقی در دست نیست و این مسئله موجب نگرانی خانواده‌اش شده است. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان به نقل از سازمان حقوق بشر کردستان، ساریا عزیزی همسر این شهروند مهابادی گفت: ...