روناک آقایی جهت تحمل حبس به زندان منتقل شد...

ماف نیوز: یک زن مهابادی برای تحمل حبس شش ماهه‌اش به زندان این شهر منتقل شد. او به اتهام «شرکت در جشن‌های خیابانی مرتبط با برگزاری رفراندوم استقلال اقلیم کردستان عراق» به حبس محکوم شده بود. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، روز چهارشنبه ۱۵ فروردین ۱۳۹۷، «روناک آقایی» ...