آزادی زانا محمودی همزمان با انتقال دو تن به زندانهای سقز و س...

ماف نیوز: یک بازداشتی از اهالی شهرستان کامیاران بعد از دو ماه با تودیع وثیقه آزاد شد. اتهام مطروحه علیه وی «همکاری با یکی از احزاب کُردی» عنوان شده است. همزمان دو شهروند دیگر در سنندج و سقز جهت اجرای حکم بە زندان منتقل شدند. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق ...