دادگاه تجدیدنظر؛ محکومیت زانا کسرایی به ۱ سال حبس...

ماف نیوز: زانا کسرایی شهروند اهل مریوان توسط دادگاه تجدیدنظر در سنندج به اتهام عضویت در یکی از احزاب کرد مخالف نظام به یک سال حبس تعزیری محکوم شد. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، یک متهم سیاسی اهل شهرستان مریوان به نام "زانا کسرایی" از سوی دادگاه تجدیدنظر ...