انتقال یک فعال کارگری به زندان سنندج همزمان با بازداشت یک شه...

ماف نیوز: اقبال (عمر) شعبانی فعال کارگری به زندان سنندج منتقل شد. همزمان یک شهروند هم با اتهاماتی مرتبط با احزاب کرد مخالف نظام در سقز بازداشت شده است. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، "اقبال (عمر) شعبانی" فعال کارگری و بازرس انجمن صنفی کارگران خبازی‌های سنندج و حومه، ...