مرگ و مصدومیت دو کولبر همزمان با تلف‌شدن چندین رأس از اسبهای...

ماف نیوز: یک کولبر در مناطق مرزی خوی در نتیجه‌ی شلیک مستقیم نیروهای مرزبانی زخمی شد و یک کولبر هم در ارتفاعات مرزی پیرانشهر بر اثر سرمازدگی جان خود را از دست داد. همزمان در اشنویه مقادیر زیادی از اجناس کولبران مصادره شده و در شهرستان مرزی سردشت نیز چندین ...