زانیار معتمدی و کاروان مینویی با تودیع وثیقه آزاد شدند...

ماف نیوز: دو شهروند بازداشت‌شده‌ی اهل مریوان به نامهای زانیار معتمدی و کاروان مینویی پس از اتمام بازجوییها با تودیع وثیقه آزاد شدند. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، روز سە‌شنبە ۵ اسفندماه ۱۳۹۹، "کاروان مینویی" شهروند اهل مریوان پس از اتمام مراحل بازجویی با تودیع وثیقە موقتا ...

دو شهروند اهل مریوان از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شدند...

ماف نیوز‌: دو شهروند اهل مریوان به نامهای زانیار معتمدی و سیروان کریم‌زاده از سوی نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، طی دو روز گذشته دست کم دو فعال محیط زیست اهل مریوان به نامهای "زانیار معتمدی" و "سیروان کریم‌زاده" ...