آزادی سه تن در مریوان و تهران با اتمام دوره‌ی محکومیت‌شان...

ماف نیوز: دو جوان مریوانی پس از گذراندن دوران محکومیت‌شان از زندان مرکزی این شهر آزاد گردیدند. یک فعال صنفی معلمان کردستان هم پس از پایان دوران محکومیتش از زندان اوین آزاد شد. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، روز دوشنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۷، «زانیار مینویی» فرزند فاتح و ...