مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان: آموزش زبان مادری، تجزیه ی ...

  ماف نیوز: در آستانه ی سال جدید تحصیلی و با ممنوعیت و یا محرومیت آموزش رسمی زبان مادری در مناطق غیرفارس ایران، مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان بیانیه ای صادر کرد.   به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، این مرکز در بیانیه ای اعلام کرد: باید از پایمال شدن ...