مصدومیت و مرگ سه کولبر در مناطق مرزی ارومیه، خوی و بانه...

ماف نیوز: دو کولبر در مناطق مرزی ارومیه و خوی در پی شلیک نیروهای مرزبانی زخمی شدند. همزمان یک کولبر هم در یکی از مناطق مرزی بانه در حین کولبری به هنگام عبور از رودخانه‌ دچار حادثه شده و غرق شد. تلگرام ماف نیوز به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، ...