یک زندانی از اهالی نقده در زنجان اعدام شد...

ماف نیوز: یک زندانی از اهالی نقده که به اتهام قتل عمد به اعدام (قصاص نفس) محکوم شده بود در زندان مرکزی زنجان اعدام شد. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان به نقل از سازمان حقوق بشر ایران، حکم یک زندانی که با اتهام قتل عمد به اعدام (قصاص ...