محکومیت فرامرز مامدی به یک سال و نیم حبس کاهش یافته است...

ماف نیوز: نصف مدت محکومیت سه ساله‌ی فرامرز مامدی زندانی سیاسی در سلماس مورد عفو قرار گرفت. او به اتهام «همکاری با یکی از احزاب کرد مخالف نظام» به حبس محکوم شده بود. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، حکم‌‌ سه سال حبس «فرامرز مامدی» فرزند اسعد از اهالی ...

شروع چهارمین سال حبس یک زندانی سیاسی در سلماس...

ماف نیوز: یک زندانی سیاسی محبوس در زندان سلماس در آستانه‌ی شروع چهارمین سال حبس خود از حق مرخصی محروم است. او به اتهام «عضویت در یکی از احزاب کُردی» به حبس محکوم شده است. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، «مصطفی حسن‌زاده» زندانی سیاسی در زندان سلماس در ...