بازداشت یک شهروند در سنندج از سوی نیروهای امنیتی...

ماف نیوز: یک شهروند ساکن سنندج از سوی نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، "ساعد بنفشی" فرزند خالد از اهالی سنندج از یک هفته‌ی پیش توسط نیروهای امنیتی در این شهر بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده است. [caption id="attachment_28618" ...