سالار چاوشی با پایان دوران محکومتیش از زندان بوکان آزاد شد...

ماف نیوز: سالار چاوشی زندانی سیاسی از زندان بوکان آزاد شد. او به اتهام تبلیغ علیه نظام و همکاری با یکی از احزاب کرد مخالف نظام به ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شده بود. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، روز چهارشنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۰، “سالار چاوشی” زندانی سیاسی ...

سالار چاوشی از زندان بوکان به مرخصی اعزام شد...

ماف نیوز: سالار چاوشی زندانی سیاسی محبوس در زندان بوکان به مرخصی اعزام شد. او به اتهام تبلیغ علیه نظام و همکاری با یکی از احزاب کرد مخالف نظام به ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شده است. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، روز ۲۶ اسفند ۱۳۹۹، "سالار چاوشی" ...