آزادی چهار شهروند بازداشتی در شهرهای مختلف همزمان با بازداشت...

ماف نیوز: چهار شهروند بازداشت شده به نامهای جمال اسدی در سنندج، سامان بهفر (جرجیس) در کرمانشاه، ایرج رحیم زاده در مریوان و پیمان نقشبندی در ارومیه پس از اتمام بازجوییها به صورت موقت آزاد شدند. همزمان سه شهروند به نامهای مجید رزم آور، آرمین اسپرلوس و فردین کریمی در ...