صدور حکم برای ۶ نفر از سوی دادسرای انقلاب سقز...

ماف نیوز: دادسرای انقلاب شهرستان سقز در خصوص بازداشت شش فعال مدنی حکمش را صادر کرد که طی آن چهار تن تبرئه شده و دو نفر نیز با حبس تعزیری روبرو شدند. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، طبق رأی دادگاه انقلاب سقز که اخیرا صادر شده است، «نادر ...