مرگ و مصدومیت سه کولبر در مناطق مرزی سلماس و بانه...

ماف نیوز: یک کولبر در مناطق مرزی سلماس در پی سقوط از ارتفاع دچار مصدومیت شدید شد. دو کولبر هم در مناطق مرزی بانه به دلیل سرمازدگی جان خود را از دست دادند. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، روز سه‌شنبه ۹ بهمن ۱۳۹۷، یک کولبر به نام «سامی ...