بازداشت دو شهروند در بوکان و سلماس از سوی نیروهای امنیتی...

ماف نیوز: دو شهروند از اهالی شهرستانهای بوکان و سلماس با اتهاماتی مرتبط با احزاب کرد مخالف نظام از سوی نیروهای وزارت اطلاعات بازداشت شدند. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، روز پنجشنبە ٣٠ خرداد ۱۳۹۸، یک شهروند از اهالی شهرستان بوکان به نام "علی جوزاک" از سوی نیروهای ...