زندان ارومیه؛ ادامه‌ی بازداشت فرزاد سامانی و ساکار عینی...

ماف نیوز: بازپرسی دادگاه انقلاب شهرستان مهاباد مجددا قرار بازداشت فرزاد سامانی و ساکار عینی را تمدید کرد. آقای سامانی در تاریخ ۲۰ دی‌ماه توسط نیروهای امنیتی در کرج و همان روز آقای عینی در تهران بازداشت و بعد از مدتی به بازداشتگاه اطلاعات سپاه در ارومیه منتقل شدند. به گزارش ...

بازداشت دو شهروند اهل مهاباد و دیواندره از سوی نیروهای امنیت...

ماف نیوز: دو شهروند اهل مهاباد و دیواندره از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شدند. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، روز شنبه ۲۰ دی‌ماه ۱۳۹۹، یک شهروند اهل مهاباد به نام "ساکار عینی" در تهران بازداشت و جهت بازجویی به یکی از بازداشتگاه‌‌های امنیتی در بە ارومیە منتقل شده ...