سه کولبر در مناطق مرزی سردشت زخمی شدند...

ماف نیوز: سه کولبر در نتیجه‌ی شلیک مستقیم نیروهای مرزبانی در دو حادثه‌ی جداگانه در مناطق مرزی سردشت زخمی شدند. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، روز دوشنبه ۳ دی‌ماه ۱۳۹۷، گروهی از کولبران در مرز سردشت در کمین مرزبانی جمهوری اسلامی افتادند و در نتیجه‌ی شلیک این نیروها ...