سحر کاظمی به صورت موقت از زندان سنندج آزاد شد...

ماف نیوز: سحر کاظمی فعال مدنی به صورت موقت از بند عمومی زنان زندان سنندج آزاد شد. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، روز شنبه ۳ آذر ۱۳۹۷، «سحر کاظمی» فعال مدنی از اهالی سنندج تا هنگام برگزاری جلسه‌ی دادگاه به صورت موقت آزاد شد. [caption id="attachment_24026" align="alignright" width="300"] «سحر ...