آزادی یک بازداشتی در اشنویه همزمان با انتقال یک تن جهت اجرای...

ماف نیوز: یک بازداشتی با اتهامات سیاسی در شهرستان اشنویه پس از نزدیک به چهار ماه آزاد شد. یک شهروند دیگر هم در این شهر جهت اجرای حکم به زندان منتقل شد. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، روز یکشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۷، «سراج‌الدین طهارت» پس از نزدیک به ...