سردار آلانی با تودیع وثیقه از زندان اشنویه آزاد شد...

ماف نیوز: روز ۱ شهریورماه، سردار آلانی شهروند بازداشتی اهل اشنویه با تودیع وثیقه از زندان این شهر آزاد شد. وی روز دوشنبه ۲۵ مردادماه، توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بود. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، روز دوشنبه ۱ شهریور ۱۴۰۰، "سردار آلانی" شهروند بازداشتی اهل اشنویه پس ...