در جوانرود، اشنویه و خوی سه نفر بازداشت شدند...

ماف نیوز: نیروهای وزارت اطلاعات در شهرستان جوانرود یک شهروند دیگر را بازداشت کردند. در شهرهای اشنویه و خوی هم دو شهروند دیگر از سوی این ارگان امنیتی بازداشت شدند. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، در روزهای گذشته یک شهروند کرمانشاهی به نام «عبدالرحیم نظری» فرزند شکرالله در ...