یک شهروند اهل بوکان توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد...

ماف نیوز: یک شهروند اهل شهرستان بوکان به نام سردار محمدپور بدون ارائە‌ی حکم قضایی توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، چند روز پیش یک شهروند اهل شهرستان بوکان به نام "سردار محمدپور" از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شده است. [caption id="attachment_33099" align="alignright" width="300"] سردار ...