آزادی دو بازداشتی در ارومیه و مریوان با تودیع وثیقه...

ماف نیوز: دو‌ بازداشتی در شهرهای ارومیه و مریوان که به «همکاری با یکی از احزاب کُردی» متهم شده‌اند، با تودیع وثیقه آزاد شدند. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، روز پنجشنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۷، «سرهات خلیل‌زاده» از اهالی منطقه‌ی برادوست ارومیه پس از ۳۴ روز بازداشت با تودیع ...