آزادی دو بازداشتی در ارومیه و مریوان با تودیع وثیقه...

ماف نیوز: دو‌ بازداشتی در شهرهای ارومیه و مریوان که به «همکاری با یکی از احزاب کُردی» متهم شده‌اند، با تودیع وثیقه آزاد شدند. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، روز پنجشنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۷، «سرهات خلیل‌زاده» از اهالی منطقه‌ی برادوست ارومیه پس از ۳۴ روز بازداشت با تودیع ...

بازداشت هفت تن در شهرهای مختلف همزمان با آزادی دو‌ بازداشتی ...

ماف نیوز: نیروهای امنیتی هفت شهروند را در شهرهای مریوان، ارومیه، کرمانشاه، پاوه و مهاباد به صورت جداگانه بازداشت و جهت بازجویی به بازداشتگاههای امنیتی منتقل کردند. در بوکان هم دو متهم به «همکاری با یکی از احزاب کُردی» به صورت موقت آزاد شدند. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر ...