سنندج؛ سروک ابوالقاسمی با تودیع وثیقه آزاد شد...

ماف نیوز: سروک ابوالقاسمی شهروند بازداشت‌شده‎‌ی اهل سنندج پس از اتمام مراحل بازجویی با تودیع وثیقه موقتا آزاد شد. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، طی روزهای گذشته یک شهروند بازداشتی اهل سنندج به نام "سروک ابوالقاسمی" پس از اتمام مراحل بازجویی از یکی از بازداشتگاههای امنیتی در این ...