پایان اعتصاب غذای سه زندانی سیاسی در میاندوآب...

ماف نیوز: سه زندانی سیاسی محبوس در زندان میاندوآب به اعتصاب غذای خود پایان دادند. آنها در اعتراض به مخالفت دادستانی میاندوآب و اداره‌ی اطلاعات ارومیه با درخواست مرخصی‌شان اقدام به اعتصاب غذا کرده بودند. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، روز یکشنبه ۱۹ فرودین ۱۳۹۷، سه زندانی سیاسی ...