آزادی یک متهم سیاسی در نقده همزمان با بازداشت یک شهروند در م...

ماف نیوز: یک شهروند بازدا‌شده‌ی اهل پیرانشهر به نام سلام بازرگانی با تودیع وثیقه از زندان نقده آزاد شد. او روز ۱۱ اسفند ۹۸ بازداشت و روز ۱۴ تیرماه ۹۹ با اتمام بازجوییها از یکی از بازداشتگاههای امنیتی سپاه پاسداران در ارومیه به زندان نقده منتقل شده بود. اتهام مطروحه ...