آزادی یک شهروند بازداشتی در مریوان همزمان با انتقال یک شهرون...

ماف نیوز: یک شهروند بازداشت‌شده‌ در مریوان پس از اتمام مراحل بازجویی با تودیع وثیقه به صورت موقت آزاد شد و همزمان یک شهروند در شهرستان سقز جهت اجرای حکم سه ماه حبس به زندان منتقل شد. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، روز پنجشنبه ۲۷ دی ۱۳۹۷، «سلمان ...