یک کولبر در مناطق مرزی سلماس کشته شد...

ماف نیوز: یک کولبر در مناطق مرزی سلماس از سوی نیروهای مرزبانی سلماس کشته شد. این نهمین کولبری است که طی دو هفته‌ی گذشته در پی شلیک نیروهای مذکور کشته و یا زخمی می‌شود. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، شامگاه ۱۰ مرداد ۱۳۹۷، گروهی از کولبران در نقطه‌ی ...