با پایان محکومیت؛ سلیمان محمدنژاد از زندان نقده آزاد شد...

ماف نیوز: سلیمان محمدنژاد زندانی سیاسی اهل پیرانشهر با پایان دوران محکومیتش از زندان نقده آزاد شد. وی به اتهام همکاری با یکی از احزاب کرد مخالف نظام به دوازده ماه حبس تعزیری محکوم شده بود. به گزارش مرکز دموکراسی حقوق بشر کردستان، اوایل تیرماه ۱۴۰۰، یک زندانی سیاسی به نام ...