دو شهروند بازداشت‌شده از زندان نقده آزاد شدند...

ماف نیوز: دو شهروند بازداشت‌شده از اهالی پیرانشهر به نامهای احد محمودحسن و سمیع شریفیان موقتا از زندان نقده آزاد شدند. احد محمودحسن روز ۱۵ اردیبهشت و سمیع شریفیان روز ۲۲ اردیبهشت به دلایل نامعلومی از سوی نیروهای امنیتی در پیرانشهر بازداشت شده بودند. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر ...

انتقال هشت بازداشتی از پیرانشهر به ارومیه همزمان با بازداشت ...

ماف نیوز: هشت شهروند بازداشت‌شده در پیرانشهر، جهت بازجویی به یکی از بازداشتگاههای امنیتی در ارومیه منتقل شده‌اند. همزمان یک شهروند دیگر هم در پیرانشهر بازداشت شده است. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، طی روزهای گذشته هشت شهروند بازداشت‌شده از اهالی پیرانشهر به نامهای “احد محمودحسن”، “ابوبکر محمودحسن”، ...