آزادی یک شهروند بازداشت‌شده در پاوه با تودیع وثیقه همزمان با...

ماف نیوز: یک شهروند بازداشت‌شده از اهالی شهرستان پاوه با تودیع وثیقه موقتا از بازداشتگاه اداره‌ی اطلاعات آزاد شد. او روز ۲ شهریور سال جاری بازداشت شده بود. همزمان دو شهروند دیگر در همین شهر از سوی اداره‌ی اطلاعات احضار و مورد بازجویی قرار گرفته‌اند. به گزارش مرکز دموکراسی و ...

بازداشت سه شهروند در مریوان و پاوه همزمان با بازداشت یک تن د...

ماف نیوز: سه شهروند به صورت جداگانه در شهرستانهای پاوه و مریوان با اتهاماتی مرتبط با احزاب کرد مخالف نظام بازداشت شدند. همزمان یک کتابفروش که در شهرستان بوکان به دلیل فروش کتاب انجیل به حبس محکوم شده بود، بازداشت و جهت اجرای حکم به زندان منتقل شد. به گزارش مرکز ...