سه کولبر دیگر در کردستان قربانی شدند...

  ماف نیوز: سه کولبر دیگر کرد در هجوم نیروهای انتظامی ایران کشته و زخمی شدند.   به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، در منطقه ی مرگور ارومیه دو کولبر کرد به نامهای «فیصل وفایی» و «داریوش فقی پور» از اهالی روستای سوسن آباد در کمین نیروهای مسلح در مناطق مرزی ...