درخواست کمک یک زندانی متهم به قتل جهت پرداخت دیه...

ماف نیوز: خانواده‌ی یک زندانی متهم به قتل که پیش از این حکم قصاص وی به پرداخت دیه و حبس تقلیل یافته بود، جهت پرداخت دیه از مردم و انجمن‌های خیریه درخواست کمک کردند. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، شش سال پیش "سیاوش محمودی" در حاشیه‌ی یک درگیری ...