موکول‌شدن جلسه‌ی دادگاه چهار فعال مدنی در کرمانشاه به وقتی د...

ماف نیوز: جلسه‌ی دادگاه چهار فعال مدنی در دادگاه انقلاب کرمانشاه به وقت نامشخصی موکول شد. محاکمه‌ی آنها مرتبط با بازداشت‌شان در تابستان امسال در پی برگزاری یک نشست ادبی است و اتهامات مطروحه علیه‌شان «اقدام علیه امنیت ملی» و «ارتباط با احزاب کرد مخالف نظام» عنوان شده‌اند. به گزارش ...