آزادی دو شهروند همزمان با ادامه‌ی بازداشت چهار تن دیگر در سن...

ماف نیوز: دو شهروند در شهرستانهای کرمانشاه و ثلاث‌باباجانی با تودیع وثیقه آزاد شدند. همزمان چهار شهروند دیگر در شهرستانهای بانه و سنندج همچنان تحت بازجویی هستند. یک شهروند پیرانشهری هم پس از آزادی با تودیع وثیقه در پی فشار نهادهای امنیتی از ایران خارج شد. به گزارش مرکز دموکراسی و ...

انتقال یک شهروند پیرانشهری به بازداشتگاه اطلاعات ارومیه...

ماف نیوز: یک شهروند پیرانشهری که یک ماه پیش از سوی نیروهای وزارت اطلاعات بازداشت شد، به بازداشتگاه اطلاعات ارومیه منتقل شده است. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، سید «جمال صفوی» ۲۹ ساله فرزند ضرار از اهالی پیرانشهر از یک ماه پیش بازداشت شده و به بازداشتگاه اطلاعات ...