محرومیت زندانی عقیدتی در زندان مهاباد از دریافت خدمات درمانی...

ماف نیوز: سید حسین یوسفی از زندانیان عقیدتی اهل سنت محبوس در زندان مهاباد که از ۸ ماه پیش به اتهام تبلیغ علیه نظام از طریق فعالیت‌های مذهبی بازداشت شده است، از بیماری ناراحتی کلیه رنج می‌برد. علی‌رغم آگاهی مسئولین زندان نسبت به وضعیت این زندانی و مطالبه درمانی او ...