نقده؛ سید وهاب علیزاده به صورت مشروط از زندان آزاد شد...

ماف نیوز: یک زندانی سیاسی به نام سید وهاب علیزاده به صورت مشروط از زندان نقده آزاد شد. او به اتهام همکاری با یکی از احزاب کرد مخالف نظام در دادگاه انقلاب ارومیه به سه سال حبس تعزیری محکوم شده و روز ۲۷ بهمن ۹۸ جهت اجرای حکم بازداشت شده ...

انتقال سه زندانی سیاسی از زندان اشنویه به زندان نقده...

ماف نیوز: سه زندانی سیاسی به نامهای غفور برهم، یعقوب زردشوانه و سید وهاب علیزاده از زندان اشنویه به زندان نقده منتقل شدند. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، اخیرا سه زندانی سیاسی اهل اشنویه به نامهای "غفور برهم" ، "یعقوب زردشوانه" و سید "وهاب علیزاده" بدون اطلاع قبلی ...