بازداشت یک شهروند در سنندج از سوی نیروهای امنیتی...

ماف نیوز: یک شهروند به نام سید کامل احمدی از روز ۱۴ تیرماه از سوی نیروهای امنیتی در سنندج بازداشت شده و از آن زمان تحت بازجویی به سر می‌برد. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، روز شنبه ۱۴ تیرماه ۱۳۹۹، یک شهروند اهل سنندج به نام سید "کامل ...