با مرخصی پایان حبس؛ سیروان رحیمی از زندان سنندج آزاد شد...

ماف نیوز: سیروان رحیمی زندانی سیاسی با مرخصی پایان حبس از زندان سنندج آزاد شد. او که در حال سپری‌کردن حکم ۱۳ ماه حبس خود بود، دو بار در دی‌ماه و اسفندماه ۹۹ به مرخصی اعزام شده و مجددا به زندان بازگشته بود. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، ...