با مرخصی پایان حبس؛ سیروان رحیمی از زندان سنندج آزاد شد...

ماف نیوز: سیروان رحیمی زندانی سیاسی با مرخصی پایان حبس از زندان سنندج آزاد شد. او که در حال سپری‌کردن حکم ۱۳ ماه حبس خود بود، دو بار در دی‌ماه و اسفندماه ۹۹ به مرخصی اعزام شده و مجددا به زندان بازگشته بود. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، ...

سیروان رحیمی از زندان سنندج به مرخصی اعزام شد...

ماف نیوز: سیروان رحیمی از زندان سنندج به مرخصی اعزام شد. او که در حال سپری‌کردن حکم ۱۳ ماه حبس خود بود، یک بار دیگر هم دی‌ماه ۹۹ به مرخصی اعزام شده و بهمن‌ماه مجددا به زندان بازگشته بود. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، طی روزهای گذشته "سیروان ...

سیروان رحیمی با پایان مرخصی به زندان سنندج بازگشت...

ماف نیوز: سیروان رحیمی فعال مدنی با پایان مرخصی به زندان سنندج بازگشت. او که در حال سپری‌کردن حکم ۱۳ ماه حبس خود بود، دی‌ماه ۹۹ به مرخصی اعزام شده بود. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، روز جمعه ۱۷ بهمن ۱۳۹۹، "سیروان رحیمی" با پایان مرخصی به زندان ...

سیروان رحیمی از زندان سنندج به مرخصی اعزام شد...

ماف نیوز: سیروان رحیمی فعال مدنی محبوس در زندان سنندج به مرخصی اعزام شد. او روز ۳۱ خرداد ۹۹ بازداشت و جهت اجرای حکم ۱۳ ماه حبس تعزیری به زندان این شهر منتقل شده بود. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، اخیرا "سیروان رحیمی" از زندان مرکزی سنندج به ...

سیروان رحیمی جهت تحمل حکم حبس تعزیری بازداشت شد...

ماف نیوز: سیروان رحیمی فعال مدنی اهل دهگلان که جهت پیگیری رای دادگاه تجدیدنظر به دادگاه انقلاب سنندج مراجعه کرده بود، بازداشت و جهت اجرای حکم به زندان این شهر منتقل شد. او اسفندماه ۹۸ به اتهام همکاری با یکی از احزاب کرد به ۱۳ ماه حبس تعزیری محکوم شده ...

سیروان رحیمی به ۱۳ ماه حبس محکوم شد...

ماف نیوز: سیروان رحیمی از اهالی شهرستان دهگلان با اتهاماتی مرتبط با یکی از احزاب کرد به سیزده ماه حبس تعزیری محکوم شد. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، “سیروان رحیمی” از سوی دادگاه انقلاب سنندج به سیزده ماه حبس تعزیری محکوم شد و سپس به حکم صادره اعتراض ...