بازداشت سه شهروند در کرمانشاه، ارومیه و اشنویه از سوی نیروها...

ماف نیوز: طی یک هفته‌ی گذشته سه شهروند در شهرهای کرمانشاه، ارومیه و اشنویه به صورت جداگانه از سوی نیروهای امنیتی بازداشت و جهت بازجویی، به بازداشتگاههای امنیتی منتقل شده‌اند. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، روز چهارشنبه ۷ اسفند ۱۳۹۸، یک شهروند به نام "حسین صمدی" فرزند ...