آزادی دو شهروند بازداشت‌شده کرد در تهران همزمان با ادامه‌ی ب...

ماف نیوز: دو شهروند از اهالی شهرستان سنندج که با اتهامات مرتبط با احزاب کرد مخالف نظام در شهرستان دماوند از توابع استان تهران بازداشت شده بود، آزاد شده‌اند و دو تن دیگر همچنان در بازداشت به سر می‌برند. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، طی روزهای گذشته "سیف ...