آزادی یک بازداشتی از اهالی بوکان همزمان با ادامه‌ی بازداشت چ...

ماف نیوز: یک شهروند از اهالی شهرستان بوکان که با اتهامات مرتبط با احزاب کرد مخالف نظام در تهران بازداشت شده بود، پس از اتمام بازجوییها با تودیع وثیقه آزاد شد. همزمان چهار شهروند از اهالی سنندج که در شهرستان دماوند از توابع استان تهران بازداشت شده بودند، همچنان در ...

بازداشت پنج شهروند کرد در دماوند و تهران...

ماف نیوز: چهار شهروند از اهالی سنندج در شهرستان دماوند از توابع استان تهران و یک شهروند اهل بوکان در تهران بازداشت شدند. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، روز چهارشنبه ۳۰ مرداد ۱۳۹۸، یک شهروند از اهالی شهرستان بوکان در بلوار سعادت آباد تهران از سوی نیروهای امنیتی ...