آزادی یک شهروند بازداشت‌شده در بانه همزمان با ادامه‌ی بازداش...

ماف نیوز: آزادی یک شهروند بازداشت‌شده در بانه با تودیع وثیقه همزمان شد با انتقال یک شهروند دیگر به بازداشتگاه اداره‌ی اطلاعات سنندج. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، روز شنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۷، یک شهروند از اهالی بخش نمشیر شهرستان بانه به نام‌ «سینا احمدی» ۲۷ ساله فرزند ...

بازداشت سه شهروند در بانه از سوی نیروهای امنیتی...

ماف نیوز: نیروهای وزارت اطلاعات سه شهروند را به صورت جداگانه در شهرستان بانه بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل کردند. اتهام مطروحه علیه این افراد «همکاری با یکی از احزاب کرد مخالف نظام» عنوان شده است. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، روز شنبه ۳ آذر ۱۳۹۷، سه ...