مصدومیت شدید یک کولبر در ارتفاعات مرزی اورامان...

ماف نیوز: یک کولبر از ارتفاعات مرزی اورامان سقوط کرده و وضعیت جسمی‌اش وخیم گزارش شده است. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، روز شنبه ۳ اسفندماه ۱۳۹۸، یک کولبر به نام "سیوان سیفی" بر اثر سقوط از گردنه‌ی "تته" در اورامان به شدت زخمی شد. تلگرام ماف نیوز او پس ...