زخمی‌شدن یک کولبر در ارتفاعات مرزی شهرستان نوسود...

ماف نیوز: یک کولبر در ارتفاعات مرزی شهرستان نوسود هدف شلیک مستقیم نیروهای سپاه پاسداران قرار گرفته و به شدت زخمی شد. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، شب یکشنبه ۲۶ بهمن‌ماه ۱۳۹۹، یک کولبر در ارتفاعات مرزی شهرستان نوسود بر اثر شلیک نیروهای سپاه پاسداران زخمی شد. هویت این ...